Learning Group curso organizaci��n de eventos santiago 01 de diciembre de 2002

curso organizaci��n de eventos santiago 01 de diciembre de 2002