Learning Group curso organizaci��n de eventos santiago 06 de diciembre de 2014

curso organizaci��n de eventos santiago 06 de diciembre de 2014